Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 8 Herodotos 3A: Solon bezoekt Kroisos

Toen die onderworpen waren en Kroisos zijn macht uitbreidde voor de Lydiėrs, kwamen in Sardes, dat bloeide door rijkdom, alle andere geleerden van Griekenland, die in die tijd toevallig daar waren, om welke reden elk van hen dan ook. Met name een Atheense man Solon, die voor de Atheners op hun verzoek wetten had gemaakt en op reis ging naar het buitenland voor tien jaar, onder het mom van een studiereis uitgevaren. Op dat hij niet gedwongen werd een van de wetten af te schaffen die hij opgesteld had.
Want zelf waren de atheners niet in staat dit eens te doen; ze waren gehouden door grote eden om tien jaar lang de wetten te gebruiken welke Solon ook maar zou maken voor hen. Wegens deze dingen dus en wegens zijn wetenschappelijke interesse ging Solon op reis en hij kwam aan in Egypte bij Amasis en met name in Sardis bij Kroisos. Toen hij aangekomen was werd hij gastvrij ontvangen in het paleis door Kroisos. Daarna op de derde of vierde dag, leidden dienaren Solon op bevel van Kroisos rond in de schatkamer en ze toonden alles aan hem dat groot en rijk was.