Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 8 De Magiër Smerdis 7H: Otanes krijgt argwaan

Otanes was een zoon van Farnaspes, en in afkomst en in vermogen gelijk aan de eerste van de Perzen. Die Otanes begon als eerste argwaan te koesteren wat betreft de magiër, dat hij niet Smerdis de zoon van Kyros was, maar precies wie hij was, nadat hij op de volgende manier tot de conclusie was gekomen, omdat hij niet naar buiten kwam uit de akropolis en omdat hij niet ter audiëntie bij zich ontbood iemand van de aanzienlijke Perzen.

Nadat hij tegen hem argwaan had gekregen, deed hij deze dingen. Kambyses had zijn dochter, aan wie de naam Faidymiè, gehad; diezelfde had op dat moment dus de magiër en met haar woonde hij samen en ook met alle andere vrouwen van Kambyses. Terwijl Otanes dus – en daar gaat het om - een boodschap naar die dochter (stuurde), informeerde hij, bij wie van de mensen zij sliep, of met Smerdis de zoon van Kyros of met iemand anders. Zij zond hem een antwoord, zeggend dat ze dat niet wist; want dat zij Smerdis zoon van Kyros nooit had gezien en ook niet wist, wie de man was met wie zij zelf samenwoont. Otanes zond voor de tweede keer, zeggend: “Als je zelf Smerdis, de zoon van Kyros niet kent, kom dat van Atossa te weten, met wie zij zelf en jij samenwoont; want zij kent in elk geval toch, zou ik denken, notabene haar eigen broer.” De dochter stuurt daarop het antwoord: “Ik kan niet in contact komen met Atossa noch kan ik één andere van de vrouwen van de harem te zien krijgen; want zodra deze kerel, wie hij eigenlijk ook is, het koningschap had overgenomen, heeft hij ons verspreid, nadat de een hier, de ander daarheen heeft geplaatst.”