Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 8 De Magi√ęr Smerdis 7F: De verwonding

Nadat hij beweend had en helemaal van slag was geraakt door de hele ongelukkige samenloop van omstandigheden, sprong hij op zijn paard, terwijl hij van plan was zo snel mogelijk naar Sousa op te trekken tegen de magiŽr. En aan hem terwijl hij op zijn paard springt, valt de knop van de schede van zijn zwaard eraf, en het zwaard, onbloot zijnde, treft zijn dij. Gewond op die plaats waar hijzelf eerder de god van de Egyptenaren Apis getroffen had, vroeg Kambyses, omdat het hem toescheen dat hij dodelijk getroffen was, wat de naam van de stad was; en zei zieden: Agbatana. Aan hem was al eerder een orakel gegeven uit de stad Bouto dat hij is Agbatana het leven zou beŽindigen. Hij meende natuurlijk dat hij in het Medische Agbatana, waarin voor hem het centrum van de macht was, zou sterven als een oude man, maar het orakel bedoelde blijkbaar in het Agbatana in SyriŽ. En dus, toen hij, nadat hij het gevraagd had, de naam van de stad vernomen had, kwam hij, door de ellende uit de magiŽr totaal uit het veld geslagen en door de wond, tot bezinning, en nadat hij de orakelspreuk begrepen had, zei hij: ďHier is het voorbeschikt dat Kambyses, de zoon van Kyros sterft.Ē