Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 8 De Magiër Smerdis 7A: De staatsgreep

Tegen Kambyses, de zoon van Kyros kwamen, toen hij in de buurt van Egypte vertoefde en krankzinnig was geworden komen twee mannen, magiërs in opstand, twee broers, van wie Kambyses de een had achtergelaten, als opzichter van het paleis. Deze dus – en daar gaat het hier om – kwam tegen hen in opstand nadat hij de dood van Smerdis te weten gekomen was, dat deze, nadat het gebeurd was, verborgen werd gehouden, en dat degene van de Perzen die ervan op de hoogte waren weinigen waren, maar dat de meeste ervan overtuigd waren dat hij nog in leven was. Daarna deed hij, nadat hij deze dingen besloten had, een greep naar het koningschap. Hij had een broer, van wie ik gezegd heb dat hij samen met hem in opstand gekomen was, die wat uiterlijk betreft heel erg leek op Smerdis de zoon van Kyros, die Kambyses, terwijl het zijn eigen broer was, had gedood; hij was gelijk qua uiterlijk op Smerdis en bovendien had hij ook dezelfde naam “Smerdis”.