Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 8 Alexander de Grote 8B: De brief

(Ze zeggen) dat hij de beker klaarmaakte, dat in de tussentijd aan Alexander een brief werd gegeven van Parmenion, om op te passen voor Filippos: Want dat hij had gehoord dat hij was omgekocht door Dareios met bezit, om Alexander met een kruid [vergif] te doden. En dat hij, nadat hij de brief gelezen had en hem nog in zijn handen had, zelf de beker, waarin het kruid was had gepakt, en hij de brief aan Filippos (5)had gegeven om te lezen. En dat tegelijkertijd Alexander drinkt en Filippos de brief van Parmenion leest. En dat Filippos direct liet blijken, dat het met het geneesmiddel wel in orde was: Want (ze zeggen) dat hij niet hevig schrok van de brief, maar dat hij Alexander slechts aanspoorde ook verder in hem te geloven, bij alles wat hij zou opdragen: Want dat hij gered zou worden als hij zou gehoorzamen. En dat hij werd gereinigd en dat de ziekte in hevigheid afnam, en dat hij aan Filippos toonde dat hij (10)voor hem een betrouwbare vriend was, en voor de anderen om hem heen, dat hij toevallig niet gevoelig is voor argwaan voor zijn vrienden en dat hij is opgewassen tegen doodsangst.