Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 8 Alexander de Grote 4: Diogenes van Sinope

Nadat de Grieken zich bij Isthmos hadden verzameld en hadden besloten om met Alexander tegen de Perzen te strijden, werd hij als leider uitgeroepen. Toen Ún vele politici Ún vele filosofen hem tegemoet waren gekomen, en hem feliciteerden, hoopte hij dat ook Diogenes uit Sinope hetzelfde zou doen, omdat hij in de buurt van Korinthe verbleef. En toen hij, terwijl hij zich allerminst bekommerde om Alexander, zijn tijd besteedde in Kraneion, ging Alexander zelf naar hem toe en hij trof hem terwijl hij op de grond ligt in de zon. En hij ging een beetje rechtop zitten, omdat er zoveel mannen aankwamen, en hij richtte zijn blik strak op Alexander. En toen die, na hem begroet en toegesproken te hebben, hem vroeg of hij misschien iets nodig had, zei hij: "Ga een beetje weg uit mijn zon." Naar aanleiding hiervan vertelt men dat Alexander zo onder de indruk was en zo'n bewondering voelde voor het hoogmoedig gedrag en de grootsheid van die man, hoewel hij met minachting was behandeld, dat hij zei,!
terwijl z'n metgezellen toen ze wegliepen hem uitlachten en bespotten, "echt waar, als ik niet Alexander was, zou ik Diogenes willen zijn."