Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 8 Alexander de Grote 1: Prooimion

In korte tijd verrichtte die koning grote daden, en door zijn eigen inzicht en dapperheid overtrof hij door de grootte van zijn daden, alle sinds eeuwen door de herinnering overgeleverde koningen.
Want nadat hij in 12 jaar van Europa niet weinig [gebieden]en bijna geheel Azië had onderworpen, had hij begrijpelijkerwijs een beroemde reputatie en [een reputatie] die van de oude helden en halfgoden evenarend.
Maar heus, het is niet noodzakelijk voor ons om in 't voorwoord vooruit te lopen op iets van de successen van deze koning. Want de daden zelf zullen één voor één de grootte van zijn reputatie voldoende duidelijk maken. Alexander, die van vaderszijde afstamde van Heracles en van moederszijde van de Aiakiden, had dus de aard en de moed behorend tot de roem van zijn grootouders.