Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 6 Archilochos 1K: Wijs advies

Hart, hart, jij die door leed zonder uitweg verward wordt, houd vol en verdedig je al stand houdend/houd stand en verdedig je door je borst er recht tegenover te plaatsen, nadat je je in hinderlagen dichtbij de vijanden standvastig hebt gelegd (of: nadat je je dichtbij hinderlagen van vijanden standvastig hebt neergelegd); en wees er niet openlijk trots op dat je overwint, en jammer niet wanneer je overwonnen thuis terneergeslagen bent, maar verheug je over heugelijke gebeurtenissen en wees niet al te zeer bedroefd over ellende en leer kennen/besef wat voor een lotswisseling de mensen heeft/beheerst.