Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 6 Anakreon 3D: Een menner

O jongen met de blik van een meisje, ik zoek jou, maar jij luistert niet, niet wetend, dat jij de teugels
van mijn ziel vasthoudt.