Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 6 Anakreon 3A: Een gebed

O heer, met wie de bedwinger Eros en de Nymfen met donkerblauwe ogen en de stralende Afrodite samenspelen, en u die rondzwerft over de hoge toppen van de bergen: ik smeek u, kom welwillend voor ons en luister naar mijn gebed dat voor u welkom is; wees een goede raadgever
voor Kleoboulos dat hij mijn liefde, Dionysos, aanvaardt.