Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 5 Odysseia 2A: De droom van Nausika├Ą

Zo sliep hij daar, de zwaarbeproefde edelgeboren Odysseus, door slaap en vermoeidheid overmand; maar Athena ging naar de Faiaakse mannen en het (hun) volk. Die woonden vroeger ooit in Hypereia met zijn brede dansplaatsen, dicht bij de Cyclopen, overmoedige mannen, die hen steeds kwaad deden en in kracht sterker waren. Nadat hij hen daarvandaan had laten verhuizen, voerde de op een god gelijkende Nausito÷s hen aan en vestigde hem op Scheria, ver van de brootetende mensen, en rondom de stad bouwde hij een muur en bouwde hij huizen en hij maakte tempels voor/van de goden en hij verdeelde het bouwland. Maar hÝj was al door de dood bedwongen, op weg naar de Hades, en Alkino÷s heerste toen die de gedachten van de goden wist. Naar zijn huis ging de godin, de uilogige Athena, de terugkeer voor de fiere Odysseus beramend. En zij ging op weg naar de mooi versierde slaapkamer, waarin een meisje sliep, dat leek op godinnen, qua uiterlijk en gestalte, Nausikań, dochter van de fiere Alkino÷s. En bij haar sliepen twee dienaressen, die de schoonheid hebben van de Chariten, aan weerszijde van de twee deurposten; en de schitterende deuren waren gesloten. Als een zuchtje van de wind snelde zij naar het ledikant van het meisje; zij ging aan haar hoofdeinde staan en sprak tot haar een woord; lijkend op de dochter van de door schepen beroemde Dymas, die voor haar een leeftijdsgenootje was en haar dierbaar was in haar hart. Na haar gestalte aangenomen te hebben sprak de uilogige Athena tegen haar: "Nausikań, waarom bracht je moeder je nu zo als nalatige dochter voort? Er liggen voor jou onverzorgde, glanzende kleren en voor jou is het huwelijk nabij, waarbij het nodig is dat jij zelf mooie (kleren) aantrekt en andere verschaft aan hen die je (naar het huis van de bruidegom) zullen brengen. Want op grond van die dingen verbreidt zich onder de mensen een goede naam voor jou en verheugen zich hier jouw vader en eerwaardige moeder. Maar laten we gaan om de kleren te wassen bij het verschijnen van de dageraad. En ik zal tegelijk met jou meegaan als helpster, opdat jij dat heel snel gereed maakt. Omdat jij niet lang meer een meisje zult zijn; want reeds willen de voornaamsten van alle Faiaken met jou trouwen in het volk waarin ook voor jou zelf de afkomst is. Maar kom, verzoek je beroemde vader om voor de dageraad de muilezels en de wagen gereed te maken, die jouw hemden en jurken en de glanzende hoezen zal vervoeren. En dat is ook voor jouzelf zˇ veel beter dan te voet te gaan; want de wasplaatsen zijn ver van de stad." Zij dan ging weg, nadat zij zo gesproken had, de uilogige Athena.