Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 2 Aisopos 4A: De raaf en Hermes

Een raaf, die door een val gevangen was, beloofde aan Apollo wierook te zullen offeren. Nadat hij gered was uit het gevaar, vergat hij zijn belofte. Nadat hij opnieuw door een andere val was gevangen en had afgezien van Apollo, beloofde hij aan Hermes te offeren. Hij zei tegen hem: "Jij ellendeling, hoe moet ik jou vertrouwen die je vorige meester hebt verloochend en onrechtvaardig hebt behandeld?"
De fabel maakt duidelijk dat degenen die ondankbaar zijn geworden jegens hun weldoeners geen helper zullen hebben wanneer zij in moeilijke situatie terecht zijn gekomen.