Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 1 Oude Testament 2C: Samson neemt wraak

En het haar op zijn hoofd begon te groeien, vanaf het moment dat het afgeschoren was. En de stadskoningen van de Filistijnen verzamelden zich om een groot offer te brengen aan Dagon hun god en feest te vieren en zij zeiden: onze god heeft Samson, onze vijand, in onze hand overgegeven. Het volk zag hem en prezen hun goden en ze zeiden: onze god heeft onze vijand in onze handen en hem die ons land verwoestte en die onze wonden vermeerderde. En het gebeurde dat hun hart vrolijk werd en zeiden: roep samson uit het huis van bewaring en laat hij ons vermaken. En ze riepen Samson uit het huis van bewaring en zij bespotten hem en ze stelden hun tussen twee zuilen. En samson zei tegen het jongentje dat hem bij de hand nam: laat me los en laat me de zuilen betasten waar de tempel op rust, en dan zal ik daartegen leunen. En het kind deed dat zo. En de tempel was vol met mannen en vrouwen en daar ook al de stadskoningen van de Filistijnen en op het dak ongeveer 3000 mannen en vrouwen die naar Samson keken terwijl hij bespot werd.En samson riep tot de heer en zei: heer heer, herinnen mij en maak mij sterk alleen nog deze ene keer, dan zal ik nog eenmaal wraak nemen op de Filistijnen voor mij ogen.
En samson vatte de zuilen in het midden waar de tempel op rustte en hij leunde ertegen 1 zuil met zijn rechterhand en 1 zuil met zijn linkerhand, en samson zei: laat mijn geest sterven samen met de Filistijnen en hij duwde uit alle macht. En de tempel viel op alle stadskoningen en op alle mensen daarin: de doden die samson gedood had tijdens zijn dood werden er meer dan hen die hij gedood had tijdens het leven. En zijn broers en heel de familie van zijn vader gingen naar beneden en ze namen hem mee en ze gingen terug en zij begroeven hem tussen Sara en Esthaol in het graf van Manoach zijn vader. En hij had Israƫl 20 jaren geleid.