Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 12, tekst A: Patroklos verschijnt aan Achilles

plotseling zag achilles een schim in zijn droom. de schim was in alle opzichten gelijk aan patroklos en zei tegen hem: slaap jij achilles? bekommer je niet om mij na de dood:
in het leven was jij mijn vriend. ik smeek je; begraaf mij snel. nu ben ik aanwezig bij de deuren van de Hades. de zielen van de andere doden verhinderen mij naar binnen te gaan. ook iets anders vraag ik je. het is ook jouw lot om te sterven in Troje. begraaf mijn lichaam niet apart maar ook samen met jouw lichaam in 1 grafurn. want zoals peleus, jouw vader, mij samen met jou opvoedde, wij altijd in het leven samen waren als kinderen, zo hoop ik met jou samen te zijn in 1 grafurn. achilles antwoordde aan zijn vriend; waarom kom jij naar mij naar boven, geliefde patroklos en vroeg je dit? daarna strekte achilles zijn handen uit naar zijn vriend, maar hij was niet in staat om hem te pakken. want de schim ging, zoals rook, naar beneden in de aarde.