Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 2

Hoofdstuk 32, tekst A: Perikles 'en public'

Afkomst
Perikles was aan vaders- en moeders kant van een voornaam geslacht, want zijn vader Xantippe overwon de Perzen en zijn moeder Agariste was een nicht van Kleisthenes, die de zonen van Peisistratos had verdreven. Zij droomde in haar slaap een leeuw te baren en weinig dagen daarna baarde zij Perikles.

Uiterlijk Perikles had een langwerpig en asymmetrisch hoofd. Daarom zijn afbeeldingen van hem bijna alle voorzien van een helm, opdat de kunstenaars niet de indruk geven hem te beledigen. En de dichters noemden hem ‘uienkop’. Toen hij jong was, was hij erg goed op zijn hoede voor het volk, want zijn gestalte scheen gelijk te zijn aan die van de tiran Peisistratos. De ouderen in de stad schrokken ook hevig door zijn gelijkenis, omdat zijn stem aangenaam was en zijn taal goed lopend en snel tijdens het discussiëren, zoals bij Peisistratos.

Welsprekendheid
De komedies van toen zeiden dat hij “dondert”, wanneer hij in de vergadering spreekt, “en op zijn tong een verschrikkelijke bliksem draagt”. Daarom kreeg hij de bijnaam De Olympiër. En hij noemt ook woorden van 1 of andere politieke tegenstander die over de welsprekendheid van Perikles zei “ Wanneer ik hem worstelend heb neergeworpen, wint hij door te protesteren dat hij niet is gevallen, en overtuigt hij de aanschouwenden.

Onomkoopbaarheid
De oorzaak van zijn grote macht was niet alleen zijn welsprekendheid, maar ook roem met betrekking tot zijn leven en zijn betrouwbaarheid. Want hij was duidelijk totaal niet omkoopbaar en ongevoelig voor geld want hij maakte de stad van groot tot grootst en van rijk tot rijkst en wat betreft zijn macht is hij machtiger dan vele koningen en tirannen geweest, maar hij heeft zijn vermogen, dat zijn vader aan hem gaf, niet met 1 drachme groter gemaakt.