Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 2

Hoofdstuk 28, tekst B: De zeeslag

De dageraad brak aan en de Grieken brachten alle schepen in zee en de Perzen brachten hen meteen in het nauw. De Grieken leverden een zeeslag ordelijk/zoals het hoort, zoals ook Aischylos, die zelf bij de zeeslag aanwezig was, in zijn tragedie 'Perzen' zegt: "Eerst nam de rechterflank ordelijk en zoals het hoort de leiding, en daarachter ging de gehele vloot erop af, en het was mogelijk om tegelijkertijd luid geschreeuw te horen: 'zonen der Grieken, vooruit, bevrijd het vaderland, bevrijd je kinderen, je vrouwen en de tempels van de goden van ons land, en de graven van je voorouders: nu is de strijd ter verdediging van (ons) allen." De Perzen anderzijds waren ongeordend en zij deden niets met verstand, zodat de meerderheid van hun schepen de grond in werd geboord, en vele Perzen in de zee stierven, omdat zij niet konden zwemmen.1 5Toch stegen zij die dag boven zichzelf uit, omdat zij de koning vreesden: want Xerxes bekeek, gezeten aan de voet van de berg tegenover Salamis, de zeeslag. En wanneer hij iemand van zijn eigen mannen een moedige daad zag verrichten/tonen, informeerde bij naar degene die dit gedaan had en de secretarissen noteerden de naam en de stad van de kapitein.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.260

Nieuw afgelopen maand: 0

Gewijzigd afgelopen maand: 0