Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 2

Hoofdstuk 25, tekst B: Democratie tegenover tirannie

K. "Wie is de tiran van dit land? Aan wie is het nodig de woorden van Kreon, de Thebaanse tiran, te berichten?"
T. "Je begon eerst met een leugenachtig betoog, vreemdeling, toen jij op zoek was naar de tiran hier; want hier heerst niet 1 man, maar de stad is vrij. Het volk heerst hier om de beurt met éénjarige ambten, en een arme heeft gelijke rechten als de rijkere."
K. "Ik kom uit een stad waar één man, en niet het volk heerst. Hoe kan het volk een stad op een goede manier besturen, omdat het geen goede redevoering heeft? De tijd heeft een betere kennis dan snelheid. Want een arme boer, hoewel deze slim is, is door toedoen van zijn werk en hij geen vrije tijd heeft niet in staat om aandacht aan staatszaken te besteden."
T. "Aangezien jij deze woordenstrijd zocht, luister. Niets is vijandiger voor een stad dan een tiran, waar geen gemeenschappelijke wetten zijn, maar één man heerst nadat hij zelf de wet in zijn macht heeft gekregen. Waar de wetten geschreven zijn, hebben zwakkere en rijkere gelijke rechten; is het mogelijk voor een zwakke zich te verdedigen tegen een succesvolle, een mindere, die rechtvaardige dingen heeft, overwint een grotere."