Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 2

Hoofdstuk 25, tekst A: Peisistratos' list

Peisistratos en de mensen om hem heen bedachten voor zijn terugkeer een zeer onnozel plan, naar ik meen. Want van oudsher wordt het Griekse volk slimmer beschouwd dan het barbaarse volk. Bij de Atheners, de verstrandigste, bedachten ze het volgende: in de stad was een een of andere vrouw, Fye genaamd, die wat betreft grootte bijna 4 elk was en erg knap. Nadat ze de vrouw hadden voorzien van een wapenuitrusting en in alle opzichten Athene hadden nagebootst wat versiering betreft, reden zij naar de stad, nadat ze haar op een wagen hadden gezet. Eerst stuurden ze bodes vooruit, terwijl ze hen bevolen aan de Atheners aan te kondigen dat de godin Athene Peisistratos terugbracht. Die bodes nu kondigden dit verhaal aan - leugenachtig en niet waar - terwijl ze dergelijke dingen zeggen; Atheners ontvang Peisistratos met een goed gezind hart. Want omdat Athene zelf hem het meest van de mensen geëerd heeft brengt ze hem terug naar haar eigen Acropolis. Zij zeiden dat overal en meteen bereikten de dorpen het gerucht dat Athene Peisistratos terugbracht. Toen nu Peisistratos samen met zijn vrouw op de wagen binnenreed, baden de mensen in de stad, omdat ze geloofden dat de vrouw de godin zelf was, tot de vrouw als een god. En terwijl ze op hun knieën vielen ontvingen zij Peisistratos vol bewondering.