Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 2

Hoofdstuk 24, tekst A: Zeus en Metis

Zeus, koning van de goden, maakte Metis tot zijn eerste vrouw: want hij beschouwde haar als intelligentste van mensen en goden. Maar toen Metis zwanger was en op het punt stond een kind te baren, slokte Zeus haar op omdat ze zwanger was: want de goden Gaia en Ouranos hadden aan hem voorspeld dat Metis als eerst een meisje zou baren, die macht en verstand had, evenveel als haar vader en daarna nog een kind maar die zou omdat hij zeer veel macht had heersen over goden en mensen. Nu werd Zeus bang en hij slokte Metis op. Toen de tijd van de geboorte aanwezig was, riep Zeus omdat hij hevige pijn aan zijn hoofd voelde, Hefaistos. En die kwam onmiddellijk omdat hij de scherpste bijl had.