Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 2

Hoofdstuk 18, tekst B: Odysseus ontmoet Hermes

Dus alleen Eurylochos vluchtte en ging terug naar ons. Eerst huilde hij veel, en tenslotte vertelde hij ons over het lot van de andere makkers: "Kirke riep ons naar het huis, en ik alleen bleef buiten: want ik dacht dat het een list was. Dus was ik veel tijd buiten en ik bekeek het huis, maar niemand van de vrienden kwam uit het huis." En ik zei Eurylochos: "Jij deed goed, lieve vriend! Jij blijft hier bij
het schip, maar voor mij is het noodzakelijk onze andere vrienden los te maken en te redden."
En na dit nam ik het zwaard en de boog, en daarna ging ik alleen door het eiland. En plotseling
gaat de god Hermes - hij was gelijk aan een jongeman - naar mij en spreekt: "Wees slim, Odysseus, en neem dit kruid: want Kirke maakte jouw vrienden varkens en zij is van plan ook jou vele rampen te verschaffen." En daarna plukte ik het kruid uit de grond: de goden noemen het 'moly', maar voor de mensen is het moeilijk te vinden.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.260

Nieuw afgelopen maand: 0

Gewijzigd afgelopen maand: 0