Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 2

Hoofdstuk 19, tekst B: Achilles en Ajax

Daarna herkende ook de voortreffelijke schim van Achilles mij en klaagde als volgt: "O Odysseus, waarom ben jij, doorzetter, hierheen gekomen? Want hier wonen alleen doden, schimmen van mensen!" En ik antwoordde hem: "Ik ben gekomen, Achilles, omdat ik Teiresias hier wilde ondervragen: want ik zag Ithaka niet, maar altijd leed ik vele rampen. Maar jij, Achilles, was in het leven altijd de gelukkigste van allen, maar nu heb jij macht over alle doden. Het is niet nodig dat jij jouw lot
beklaagt!" En onmiddellijk antwoordde hij mij: "Jij prijs de dood niet voor mij, lieve Odysseus! Want
ik wil liever slaaf zijn op het land bij arme mensen, dan hier macht hebben over alle doden!"
En tenslotte zag ik de schim van Ajax. Maar deze bleef op een afstand en wilde niet drinken van het bloed: want ook nu nog hield grote woede hem vast, omdat ik de wapens van Achilles had. En ik
smeekte hem: "Ajax, wees blij! Jij stopt dus niet meer de woede van de wapens? Maar de goden zijn schuldig aan jouw lot. Vooruit dan!, hierheen, heer, en hoor mijn verhaal." Maar Ajax luisterde niet naar mij, maar ging zwijgend weg naar de andere schimmen.