Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Ovidius en Caesar

Tekst 9.5: Eindelijk contact met Caesar

1. Naarmate de bestorming met de dag gevaarlijker en zwaarder werd, en wel vooral omdat de situatie neer was gekomen op een handjevol verdedigers, daar een groot deel van de soldaten door verwondingen was verzwakt, werden des te talrijker brieven en bodes naar Caesar gestuurd. Een deel van hen dat gegrepen werd, werd het voor de ogen van onze soldaten onder folteringen gedood.

2. Er was een Nerviėr binnen, genaamd Vertico, een man van voorname geboorte, die onmiddellijk na het begin van de belegering naar Cicero was gevlucht en hem grootste trouw had betuigd. Deze haalde een slaaf over door middel van hoop op vrijheid en grote beloningen een brief naar Casar over te brengen.

3. Hij bracht deze (brief), in de schacht van een speer gestoken, naar buiten en hij kwam zich als Galliėr zonder enige verdenking onder de Galliėrs bewegend, bij Caesar aan. Van hem werd over de gevaren van Cicero en zijn legioen vernomen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.642

Nieuw afgelopen maand: 3

Gewijzigd afgelopen maand: 42