Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Ovidius en Caesar

Tekst 6.1: Pygmalion leeft alleen

Omdat Pygmalion had gezien dat zij de tijd doorbrachten in verdorvenheid, leefde
hij, aanstoot nemend aan fouten, die de natuur in groten getale aan de geest van
de vrouw gegeven heeft, zonder echtgenote als vrijgezel en miste lang een
deelgenote van het slaapvertrek/huwelijk.