Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Ovidius en Caesar

Tekst 11.7

1. Te samen met de overige Haeduers was er Dumnorix, over wei door mij al
vroeger gesproken is. Hem besloot hij vooral bij zicht te houden, omdat hij
vernomen had dat hij begerig was naar een omwenteling, begerig naar macht,
koninkrijk als een man van grote moed, met groot gezag onder de Galliėrs.
2. Hierbij kwam nog het feit dat D. in de vergadering van de H. al gezegd
had dat hemzelf door Caesar aangeboden was alleenheerser te zijn over het
volk en deze uitspraak namen de H. zwaar op, maar zij durfden geen gezanten
naar Caesar te zenden om dit af te wijzen of om te verzoeken er vanaf te
zien. Dit feit had C. vernomen van zijn gastvrienden.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.640

Nieuw afgelopen maand: 3

Gewijzigd afgelopen maand: 42