Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Ovidius

Zelfkritiek Tristia 4.10.61-64

Ik heb weliswaar veel geschreven, maar wat ik slecht vond, heb ik zelf aan het vuur (de vuren) gegeven om te verbeteren. Ook toen, toen ik in ballingschap ging, heb ik sommige dingen die in de smaak gevallen zouden zijn, verbrand, boos op mijn streven (hartstocht) en mijn gedichten.