Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Ovidius

Met. 8.843-47: Erysichthon verkoopt zijn dochter

En reeds had hij door de honger en de vraatzucht van zijn bodemloze maag het vermogen van zijn vader verminderd, maar onverminderd bleef toen ook de vreselijke honger en de vlam van de onverzadigbare vraatzucht bleef krachtig; Tenslotte, toen zijn hele vermogen in zijn ingewanden was neergelaten, bleef zijn dochter over, die die vader niet verdiend had. Haar verkoopt hij ook in zijn armoede.