Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Ovidius

Met. 583 - 587: Inachus treurt

Mijn verlangen brengt mij ertoe te vertellen over gedaanten die in nieuwe lichamen zijn veranderd: goden, ondersteun mijn werk (ook dat hebt u immers veranderd) met inspiratie en leid mijn lied vanaf de eerste oorsprong van de wereld ononderbroken tot aan mijn eigen tijd.