Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Optio

hoofdstuk 2: thema 1: Digesta: II,4: Alfanus: Casum sensit dominus: p101

de meester voelde de schade:

Toen een aantal mensen speelden met een bal, duwde iemand van hen het slaafje omdat het de bal probeerde op te vangen. Het slaafje viel en brak zijn been. Er werd gevraagd of de meester van het slaafje volgens de Lex Aquilia een proces kan voeren tegen hem door wiens duw hij was gevallen. Ik antwoordde dat het niet kon omdat het eerder per ongeluk leek te zijn gebeurd dan met opzet.