Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Minerva > Boek 1

Tekst 15B

(1) Niemand van de legermacht van de Assyriërs durfde door aan te kloppen of naar binnen te gaan de slaapkamer te openen. Maar toen de leiders daarvan gekomen waren en de onderaanvoerders en alle voornaamsten van het leger van de Assyriërs, zeiden ze tegen de kamerdienaren: “Ga naar binnen en wek hem, aangezien zij, als muizen uit hun holen gekomen,
(5) gedurfd hebben ons uit te dagen tot een gevecht. Nadat Bagoas toen de slaapkamer van hem was binnengegaan, bleef hij staan vóór het gordijn en klapte met zijn handen: want hij vermoedde dat hij met Judith sliep. Maar toen hij geen beweging van hem die (in bed) lag met zijn oren opving, naderde hij, dichterbij komend, het gordijn en terwijl hij het optilde en zag dat het lijk
(10) van Holofernes zonder hoofd, in zijn bloed gedrenkt op de grond lag, schreeuwde hij het uit met luide stem met/onder gehuil, en hij verscheurde zijn kleren. En nadat hij de tent van Judith was binnengegaan, vond hij haar niet en hij rende naar buiten naar het volk en zei: “Eén Hebreeuwse vrouw heeft schande gebracht in het huis van koning Nebukadnessar: immers kijk, Holofernes ligt (dood) op de grond
(15) en het hoofd van hemzelf is niet op hem.”

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.908

Nieuw afgelopen maand: 7

Gewijzigd afgelopen maand: 20