Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Martialis

XII, 46

Moeilijk Makkelijk, aangenaam bitter ben jij teglijkertijd:
En ik kan niet samen met jou leven en niet zonder jou