Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Martialis

X, 43

Reeds de zevende echtgenote, Philerus, wordt door jou in de akker begraven.
De akker geeft niemand meer terug, dan aan jou, Philerus.