Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Martialis

VIII.69

Jij bewondert alleen de oude dichters, Vancerra, en niet prijs jij, tenzij de dichters dood zijn.
Wij vragen, dat jij ons vergeeft, Vancerra: het is niet zoveel waard dat ik sterf, opdat ik jou beval.