Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Martialis

V, 43 (versie 2)

Tha´s heeft zwarte tanden, Laecania heeft witte tanden.
Wat is de reden? Deze (Laecania) heeft tanden die gekocht zijn, die (Tha´s) haar eigen.