Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Martialis

IV, 24

Alle vriendinnen die ze gehad heeft, Fabianus, heeft Lycoris

ten grave gedragen. Moge zij een vriendin van mijn echtgenoot worden.