Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Martialis

II, 78

Je vraagt waar je je vis (moet) bewaren in de zomer?
Bewaar (hem) in jouw "warmwaterbaden", Caecilianus.