Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Martialis

II, 38

Je vraagt, Linus, wat mijn Nomentaans landgoed mij opbrengt?
Dit brengt het me op: ik zie jou niet, Linus.