Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Martialis

I. 63

Jij vraagt dat ik jou mijn epigrammen voorlees. Dat wil ik niet. Jij wilt niet luisteren, Celer, jij wilt voordragen.