Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Martialis

I, 37

Jij vant de last van je buik op in beklagenswaardig goud, en je schaamt je er zelfs niet over,
Bassus, je drinkt (ook) uit een glas: je kakt dus duurder