Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Martialis

I, 33

Wanneer zij alleen is, huilt Gellia niet om haar vader die ze verloren is,
als er iemand aanwezig is, dan springen de tranen op bevel tevoorschijn.
Niet rouwt, iedereen die geprezen vraagt de worden, Gellia:
hij is werkelijk verdrietig die zonder getuige verdrietig is.