Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Martialis

I. 32

Ik houd niet van je, Sabidius, ik kan niet zeggen waarom. Dit kan ik slechts zeggen, ik houd niet van je.