Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lysias

Tegen Simon - par. 1-5

1. Hoewel ik vele en verschrikkelijke dingen weet over Simon, o raad, had ik nooit gedacht dat hij tot een zodanige durf zou komen dat hij naar aableiding van die dingen, waarvoor hij gestraft moet worden, een aanklacht in zou dienen, alsof hem onrecht werd aangedaan en dat hij na een zo grote en plechtstatige eed gezworen te hebben naar jullie kwam.
2. Als anderen over mij zouden moeten oordelen, zou ik wel hevig het gevaar vrezen, omdat ik zie dat zowel voorbereidingen als onvoorziene dingen zijn, dat veel ook tegen de wil van de aangeklaagden in afloopt. En ik hoop, door naar jullie te komen, dat wat rechtvaardig is te zullen verkrijgen.
3.