Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lysias

De moord op Eratosthenes, par. 1

Ik zou er veel waarde aan hechten, heren, als jullie je voor mij in die proces gaan gedragen als zodanige rechters als jullie zouden zijn voor jullie zelf nadat jullie deze dingen hadden geleden; want ik weet goed dat, als jullie dezelfde mening zouden hebben over de anderen als over jullie zelf, dat er niemand zou zijn die niet boos zou zijn over dat wat er gebeurd is, maar allen zouden van mening zijn dat de straffen voor hen die zich met zulke dingen geregeld bezighouden te licht zijn.