Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Loukios

Loukios of de Ezel - par. 2

Zij groetten mij en gingen weg, en ik ging erheen en klopte op de deur, en langzaam en met moeite antwoordde een vrouw, en daarna kwam zij naar buiten. En ik vroeg of Hipparchos binnen was.
'Binnen,' zei zij, 'en met welke bedoeling vraagt u dat?'
'Ik kom een brief voor hem brengen van Dekrianos, de Sofist uit Patrae.'
'Wacht hier op mij,' zei zij, en zij sloot de deur en ging weer naar binnen: en toen kwam zij weer naar buiten en verzocht ons naar binnen te komen. En ik ging naar binnen, begroette hem en gaf hem de brief. En hij was toevallig net aan het begin van de maaltijd en lag op een smal bedje, en een vrouw zat dicht bij hem, en er stond een leeg tafeltje. En toen hij de brief gelezen had, zei hij: 'maar hij die aan mij het meest geliefd is, en van de Grieken de meest voortreffelijke Dekrianos doet goed en vol vertrouwen stuurt hij zijn eigen vrienden naar mij: en u ziet mijn huisje, o Loukios, dat klein is, maar best bereid de bewoner te verdragen: maar jij zult het een groot huis maken, aanpassend aan de bewoner.' - en hij riep de slavin – 'O Palaistra, geef de andere slaapkamer en [..], stuur hem daarna naar het badhuis: hij heeft een niet-gemiddelde weg afgelegd.'