Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 2

Oefenblok extra 21-24

De Atheners noemde de filosoof Diogenus, opdat zij hem bespotten, een hond. Hij echter, toen hij deze stem hoorde, hoewel hij niet wist dat hij een slechte man was, heeft zijn woede 'toch niet bewogen. 'Door de recht,' zegt hij, ' wordt ik hond genoemd, omdat ik hen, die mij geschenken geven, vriendelijk begroet, hen echter, die mij geen geschenken geven, scheld ik uit en beledig ik slecht.