Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 2

Hoofdstuk 23, oefening 4

1. Als de slaven niet te laat zouden komen, werden ze door hun meesteres niet bekritiseerd.
2. Als de meester hun slaven nooit wreed behandelde, zou hij door hen bemind worden.
3. Als de slavin niet geslagen was, zou ze niet zijn gevlucht.
4. Als de meesteres rechtvaardig was, zou ze de slavin niet bekritiseren.
5. Als Delia niet door de piraten was gevangen genomen, was ze niet in Rome.
6. Als ze niet in Rome was, zou ze Melissa worden genoemd.