Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 2

Hoofdstuk 22, toetsblok (versie 1)

De brief van jou heeft mij verheugd en verontrust. Geloof mij, moeder, ik zal er voor zorgen, dat jij ook de andere zoon niet verliest. Jij hebt me gewaarschuwd voor het lot van mijn broer. Ik weet goed, waarom die het leven heeft verloren. Jij vreest, dat mijn leven in gevaar is, dat ouderdom je verontrust. Vrees niet! Ik zal er voor zorgen, dat je me niet tevergeefs waarschuwt. Toch is het nodig dat mijn plicht wordt uitgevoerd, om onze staat geen schade te brengen. Ik wens, dat jij langdurig en gelukkig zal leven en dat je tevreden bent met je zoon. Jij weet goed, hoe groot mijn liefde voor jou is. Zorg er voor, dat je sterk bent.