Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 2

Hoofdstuk 22, tekstblok (versie 1)

1 Zijn moeder groet Gaius Gracchus / Gaius Gracchus wordt gegroet door zijn moeder. Je streeft ernaar om onze vijanden in bedwang te houden / onder druk te zetten. Je zegt immers dat ze gestraft moeten worden. Maar pas op, dat je niet door haat en toorn wordt bewogen / je niet door haat en toorn te laten leiden. Handel met verstand en beleid! 5 Pas op, dat je de staat niet in verwarring/opschudding brengt! Mogen de vijanden dus / Ik hoop dus dat de vijanden leven en gezond zijn/blijven! Ze moeten niet boeten / gestraft worden met/tot grote schade van het Romeinse volk! Laten wij toestaan, dat ze zich verheugen over hun gekke waanideeŽn. Mogen zij / Ik hoop dat zij door de goden zelf gestraft worden! 10 Moge jij je moeder geloven / Ik hoop dat jij je moeder gelooft / Hopelijk neem jij van je moeder aan dat niemand behalve zij, die jouw broer gevangen hebben en levend hebben opgegeten. Het is echter nodig dat jij ervoor zorgt / Jij moet er echter voor zorgen, dat ik in mijn ouderdom / op mijn ouwe dag zo weinig mogelijk zorg(en) heb, 15 dat die dingen die jij overweegt te doen, mij bevallen / dat dat wat jij van plan bent te doen, mij bevalt en dat jij het als een onrecht/zonde beschouwt ook maar iets tegen mijn wil te doen. Zie je niet, hoe/wat een klein deel van het leven voor mij nog over is / mij nog rest? Kan zelfs deze zo korte tijd jou (er) niet (toe) bewegen om mij te gehoorzamen en rustig te zijn / en je rustig te houden? Leef alsjeblieft zo, dat ook ik onbezorgd kan zijn en niet steeds/voortdurend ongerust word gemaakt. 20 Weet jij soms niet, wat voor een man Tiberius Gracchus, jouw broer, was / wat voor een man jouw broer T. G. was, wat hij verlangde / wilde bereiken, (en) hoe schandelijk/smadelijk hij is gedood? Maak mij niet kinderloos, doe eens normaal Maar wanneer jij niet normaal gedrag vertoont/niet normaal doet zal je heftig gestraft worden. 25 Doe alsjeblieft pas dan, wat je verlangt, wanneer ik het niet meer merk/meemaak. Maar toch hoop ik dat wij allen blij mogen zijn, en dat er [voor jou] zoín grote verblinding in je hart komt en daarna gaat groeien. En wanneer jij volhardt, ben ik bang dat jij zult ondervinden, dat jij op geen enkele tijd / geen enkel moment / nooit meer jezelf kunt bevallen / nooit meer met jezelf tevreden kunt zijn. Je zult immers zeer bedroefd zijn, omdat je (dan) ongelukkig bent door jouw schuld / 30 Het ga je goed!/Het beste!/Dag!