Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 2

Hoofdstuk 22, alle coniunctivi

r2 coerceas=finalis
r4 movearis= aanvulling bij cave+ne
r5 peturbes=aanvulling bij cave+ne
r6 vivant en valeant=desiderativus
r7 dent=desiderativus
r8Sinamus=desiderativus of adhortativus
r9puniantur=adhortativus
r10credas=desiderativus
r14 ,15, 16 habeam placeant putes= aanvulling curare ut
r17 supersit= indirecte vraag
r18 pareas en sis=finalis
r19 possim solliciter= consecutivus
r20, 21 fuerit en occisus sit= indirecte vraag
r22 feceris en miscueris= prohibitivus
r23 pareas en r24 petas= adhortativus
r25facias= adhortativus
r26sinat= desiderativus
r28 recipias= aanvulling timere + ne
r29 possis=consecutivus
r30 sis= causalis
na
orare
rogare
petere
optare
poscere
admonere
monere
curare
studere
cavere
timere
id agere
is het een vaste constructie i hope you like it :)) xx
en alle soorten conjuntivi nog eens op een rijtje :))
in de hoofdzin: aansporing=adhortativus=laten wij meestal 1emv/ zij moeten bij 3emv
wens=desiderativus=moge ik
twijfel= dubitativus=moet ik....
verbod=prohibitivus=niet...
in de bijzin: na ut: doel=finalis=opdat/ om te
gevolg= consecutivus= zodat
na cum: van tijd= temporalis=nadat, toen , wanneer
oorzaak=causalis= oorzaak=omdat
toegeving-consessivus-hoewel
ook na een indirecte vraag conjunctivus!