Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 2

Hoofdstuk 18, oefening 11

Aesopus vertelt:

In oude tijden doodde een slechte man in Egypte andere man.
Daarom besloten familieleden van de gedode man ,die woedend waren, hem te grijpen.
Toen hij opmerkte dat hij in het grootste gevaar verkeerde, sloeg hij stiekem op de vlucht.
Nadat hij bijna tien uur had gerend, kwam hij bij de zee.
Daar zag hij een wolf. Omdat hij bang voor hem was, vluchtte hij in een boom, die daar was, waar hij meende dat hij veilig was. Nauwelijks zat hij in een boom en observeerde met grote angst de wolf, toen plotseling een slang, die in de boom leefde , hem naderde . Hij wilde dozen ontkomen en stortte zich in zee. Daar was echter een krokodil die de ongelukkige doodde nadat hij hem had gegrepen.

Het verhaal onderwijst:

Hij die de dood voorbereidde voor een ander man, is nergens veilig, niet op het land, in de hemel en niet in de zee.