Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 2

Hoofdstuk 17, tekstblok

1 Die Tarquinius, die de bijnaam Superbus had,
vocht een lange tijd in de nabijgelegen stad Gabii.
Maar toen hij deze niet met geweld en ook niet door een belegering kon innemen, betrok hij list en bedrog.
5 Zelf trekt hij zich namelijk terug naar Rome, legt de fundamenten van tempels,
en doet alsof hij druk bezig is met zijn publieke werken.
Maar zijn zoon Sextus vluchtte volgens afspraak naar Gabii
en zegt daar dat de wreedheid van zijn vader de reden van zijn vlucht was.
"Tot jullie, mannen van Gabiï", zegt hij, "neem ik mijn toevlucht, bij jullie wil ik blijven,
10 omdat ik geen ander toevluchtsoord heb,
omdat ik nergens veilig ben voor vader behalve bij zijn vijanden.
Hij, aan wiens aanslagen ik zojuist ben ontkomen, zal mij immers doden, als hij zal kunnen."
De inwoners van Gabii ontvangen de zoon van de koning blij / met vreugde,
en betrokken hem al spoedig bij hun openbare beraadslagingen en maakten hem,
zodra ze zijn
moed / slimheid en stoutmoedigheid hadden opgemerkt,
leider van de oorlogen.
15 Reeds behaalden de soldaten van Gabii, toen zij de Romeinen hadden aangevallen,
overwinningen en plunderden ze de dorpen en de akkers van de Romeinen,
reeds geloofden zij dat Sextus door de goden als aanvoerder tot hen gezonden was.
Nadat hij het gezien had dat hij bij de inwoners van Gabii alles zal kunnen bereiken,
stuurde hij in het geheim een bode naar zijn vader en vroeg wat hij moest doen.
20 Tarquinius antwoordde de bode niets, maar wandelde met hem door de tuin
en sloeg met zijn zwaard de hoogste papavers neer.
Zodra dit aan Sextus was gemeld, herkende/begreep hij meteen de adviezen van zijn vader
en klaagde sommige leiders van de staat/stad bij het volk aan wegens hoogverraad,
anderen dreef hij de stad uit, weer anderen doodde hij in het geheim /
liet hij heimelijk ombrengen,
25 totdat hij de van hulp beroofde stad / de stad, die nu van hulp was beroofd, zonder
gevecht/strijd aan zijn vader kon overgeven..